Proyekto ng Dayatom: Internasyonal na Proyekto para sa Agham
at Edukasyong Pangkapaligiran at Komunikasyon
> Homee > Ulat sa Gawain
Home
SimRiver
Bideo "Mga Dayatom"
Polusyon ng Ilog
Ulat sa Gawain

Ulat sa Gawain Ibabaw
Porma sa Pag-uulat
Tingnan ang mga Isinumiteng Ulat
Tungkol sa Proyekto
Makikipag-ugnayan
+Pagpili ng Wika
+Patakaran ng Websayt

Ulat sa Gawain
photo01

world
Ang mga mag-aaral sa Japan na gumagamit ng SimRiver ay nagmumula sa sekondarya hanggang postgradweyt na pag-aaral, at ito'y nag-uulat ng magagandang resulta. Patuloy naming binabago ang SimRiver at mga karagdagang kagamitan nito bilang tugon sa mga puna ng gumagamit mula sa buong mundo.


Pamamaraan ng Pag-uulat (beta na pagsusuri)
Ang iyong katugunan ay mahalaga. Mangyaring ibigay ang iyong mga komento at suhestiyon pagkatapos gamitin ang SimRiver sa pamamagitan ng link sa ibaba. Ang impormasyon na ito ay ibinahagi sa mga mag-aaral at guro sa buong mundo (gamit ang mga Dokumentong Google. Ang awtomatikong pagsasalin nito ay maaaring bumuo ng hindi lubos na pagsasalin). Mangyaring gamitin ang iyong katutubong wika.
*Ang iyong ulat ay idadagdag sa websayt na ito matapos suriin ang seguridad.

» Pag-uulat
» Tingnan ang Isinumiteng Ulat

Karapatang magpalathala 2010: Proyekto ng Dayatom. Nakalaang pangkalahatang karapatan.