Proyekto ng Dayatom: Internasyonal na Proyekto para sa Agham
at Edukasyong Pangkapaligiran at Komunikasyon
> Home > Patakaran ng Websayt
Home
SimRiver
Bideo "Mga Dayatom"
Polusyon ng Ilog
Ulat sa Gawain
Tungkol sa Proyekto
Makipag-ugnayan
+Pagpili ng Wika
+Patakaran ng Websayt

Patakaran ng Websayt

Pagtatatuwa
Nauunawaan mo at sumasang-ayon ka na ang paggamit mo ng Proyekto ng Dayatom ay nakasalalay sa iyong sariling panganib at ang aming mga serbisyo na ibinigay ay "Sa ganito lamang" at "Sa magagamit lamang". Ang Proyekto ng Dayatom ay hindi gumawa ng anumang madalian o ipinahiwatig na mga garantiya, pagkatig o representasyon sa ano mang pagpapatakbo ng websayt, mga impormasyon, nilalaman, kagamitan o produkto.

Karapatang magpalathala
Ang lahat ng mga karapatan ng Proyekto ng Dayatom ay nakalaan. Mangyaring makipag-ugnay sa amin kung nais mong gamitin ang anumang mga kagamitan sa websayt na ito.

 

Karapatang magpalathala 2010: Proyekto ng Dayatom. Nakalaang pangkalahatang karapatan.