Proyekto ng Dayatom: Internasyonal na Proyekto para sa Agham
at Edukasyong Pangkapaligiran at Komunikasyon
> Home > SimRiver
Home
SimRiver
Bideo "Mga Dayatom"
Polusyon ng Ilog
Ulat sa Gawain
Tungkol sa Proyekto
Makipag-ugnayan
+Pagpili ng Wika
+Patakaran ng Websayt

SimRiver

Ang SimRiver ay isang programang simulasyon na ginawa ni Dr. Shigeki Mayama ng Tokyo Gakugei University at ng kanyang mga kasama. Sa pamamagitan ng naturang programa, madaling mapag-aaralan at mauunawaan ang ugnayan sa pagitan ng gawain ng tao, kapaligiran ng ilog at ng mga dayatom.

Pumili ng nararapat na websayt:
bago! SimRiver 6 (The University of Tokyo, Japan)
bago!SimRiver 6 (Tokyo Gakugei University, Japan)
bago! SimRiver 5 (Waterside, Japan)
bago!SimRiver 6 (St. Cloud State University, USA)

SimRiver 4.5 (St. Cloud State University, USA)

I-download
SimRiver 6 (94MB, zip) 17/09/2014
SimRiver 4.5 (105MB, zip) 10/12/2009

Worksheet na magagamit para sa pagpaplano ng mga kapaligiran at pagtatala ng mga resulta bago at pagkatapos ng simulasyon gamit ang SimRiver.
PDF
Word

Karapatang magpalathala 2010: Proyekto ng Dayatom. Nakalaang pangkalahatang karapatan.