Proyekto ng Dayatom: Internasyonal na Proyekto para sa Agham
at Edukasyong Pangkapaligiran at Komunikasyon
> Home > Bideo"Mga Dayatom "
Home
SimRiver
Bideo "Mga Dayatom"
Polusyon ng Ilog
Ulat sa Gawain
Tungkol sa Proyekto
Makipag-ugnayan
+Pagpili ng Wika
+Patakaran ng Websayt

Bideo "Mga Dayatom"

Ang bideo na "Mga Dayatom" ay binubuo ng tatlong bahagi na maaaring mapanood sa websayt o matapos i-download. Unang bahagi: Pagpapakilala at koleksyon ng mga dayatom. Pangalawang bahagi: Preparasyon ng permanenteng slayd. Pangatlong bahagi: Obserbasyon ng mga dayatom.

 Unang bahagi
Ang mga dayatom ay ipinapakilala at ang mga paraan ng pangongolekta ng mga dayatom ay ipinapakita (4 na minuto at 31 na segundo)
Ipinapakita (Youtube)
I-download(WindowsMedia)


 Pangalawang bahagi
Ang tamang paraan ng paghahanda ng mga slayd ng mga dayatom ay ipinapakita (5 minuto at 36 segundo)
Ipinapakita (Youtube)
I-download(WindowsMedia)


 Pangatlong bahagi
Ang mga uri ng dayatom na nag-iiba kasabay ng pagbabago sa kalidad ng tubig ay ipinapakita sa mikroskopyo (5 minuto at 37 segundo)
Ipinapakita (Youtube)
I-download(WindowsMedia)Karapatang magpalathala 2010: Proyekto ng Dayatom. Nakalaang pangkalahatang karapatan.