Πρόγραμμα "Διάτομα": Διεθνές Πρόγραμμα για την Επιστήμη,
την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Επικοινωνία
> Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα
SimRiver
Video "Διάτομα"
Ρύπανση Ποταμών
Έκθεση Πεπραγμένων
Συντελεστές του Προγράμματος
Επικοινωνία
+Επιλογή Γλώσσας
+Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας

SIim Rever


Tο SimRiver είναι ένα λογισμικό πρόγραμμα προσομοίωσης που δημιουργήθηκε από τον Dr. Shikegi Mayama του Πανεπιστημίου Gakugei του Τόκιο, και τους συνεργάτες του. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν και να κατανοήσουν εύκολα τη σχέση μεταξύ ανθρώπινης δραστηριότητας, ποτάμιου περιβάλλοντος και διατόμων.
» SimRiver
SIim Rever

画像01 画像02  

Το video ''Διάτομα'' αποτελείται από τρία μέρη, τα οποία μπορούν να προβληθούν άμεσα στην ιστοσελίδα ή μετά από διαδικτυακή λήψη. Μέρος 1: Εισαγωγή και συλλογή των διατόμων. Μέρος 2: Δημιουργία μόνιμου παρασκευάσματος. Μέρος 3: Μικροσκοπική παρατήρηση των διατόμων.
» Video "Διάτομα"


 Σχετικά με το Πρόγραμμα-Διάτομα
photo01Το SimRiver μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μαθητές τάξεων Γυμνασίου έως και φοιτητές των Πανεπιστημίων, και η μέχρι σήμερα χρήση του προγράμματος έχει οδηγήσει σε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Επιθυμούμε την εισαγωγή του SimRiver στα εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά ενδιαφερόμαστε και για τις αναδράσεις από τα δεδομένα των χρηστών όλου του κόσμου, ώστε τα συμπληρωματικά στοιχεία να τροποποιούν συνεχώς το σύστημα.
» Σχετικά με το Πρόγραμμα


 πληροφορίες
ενημέρωση Website(13.08.2017)


copyright 2010: DiatomProject all rights reserved.