پروژه دیاتومه: پروژه بین المللی علم،
آموزش محیطی و ارتباطات
> صفحه نخست
صفحه نخست
سیم ریور
فیلم " دیاتومه ها"
آلودگی رودخانه
گزارش فعالیت
درمورد این پروژه
تماس
+انتخاب زبان
+خط مشی سایت

 


SIim Rever


سیم ریوربسته نرم افزار شبیه سازی شده ای است که توسط دکتر شیگه ای مایاما ، استاد دانشگاه گاکوگی توکیو و همکارانش تهیه شده است. کاربران می توانند ارتباط بین فعالیتهای انسانی، شرایط محیطی رودخانه و دیاتومه ها را به آسانی بفهمند و مطالعه کنند.
» سیم ریور SimRiver
SIim Rever

画像01 画像02  

فیلم " دیاتومه ها" ترکیبی از سه قسمت است که بر روی سایت اینترنتی یا بعد از دانلود کردن قابل مشاهده است. قسمت اول: مقدمه و جمع آوری دیاتومه ها. قسمت دوم: آماده سازی لامهای دائمی. قسمت سوم: مشاهدات
» فیلم " دیاتومه ها"


 درمورد این پروژه
photo01 کلاسهایی که در ژاپن از نرم افزار سیم ریور استفاده می کنند ازمقطع راهنمایی تا دیپلم متغیرهستند، ونتایج مطلوبی از کاربرد این نرم افزار گزارش می شود. ما قصد داریم برنامه های آموزشی و فعالیتهای دانش آموزان و موارد دیگررا در پاسخ به گزارشات کاربران از سرتاسر جهان معرفی کنیم.
» درمورد این پروژه


 اطلاعات
به روز رسانی وب سایت :13.08.2017


حق چاپ 2014: تمامی حقوق پروژه دیاتومه محفوظ است.