โครงการไดอะตอม โครงการนานาชาติสำหรับวิทยาศาสตร์
และการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และการสื่อสาร
> หน้าแรก
หน้าแรก
SimRiver
วิดิทัศน์เรื่อง "ไดอะตอม"
มลภาวะของแม่น้ำ
รายงานผลการสำรวจ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อ
+เลือกภาษา
+นโยบายของเวปไซต์

SimRever


SimRiver เป็นชุดของ software จำลองที่สร้างขึ้นโดย Dr Shigeki Mayama แห่งมหาวิทยาลัย โตเกียว กาคุ เกอิ และคณะ ผู้ใช้สามารถศึกษาและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของมนุษย์ สิ่งแวดล้อมในแม่น้ำ และไดอะตอม ได้โดยง่าย
» SimRiver


SimRever

Graphic01 Graphic02

วิดิทัศน์ เรื่อง “ไดอะตอม” ประกอบด้วย 3 ส่วนซึ่งสามารถดูได้จากเวปไซด์ หรือหลังจากที่ได้ดาวน์โหลดแล้ว ส่วนที่ 1: บทนำ และการเก็บตัวอย่างไดอะตอม ส่วนที่ 2: การเตรียมสไลด์ถาวร ส่วนที่ 3: การสังเกตไดอะตอม ชนิดต่าง ๆ
» วิดิทัศน์เรื่อง ‘ ไดอะตอม ‘


Classes using SimRiver
photo01ชั้นเรียนที่ใช้ SimRiver ในประเทศญี่ปุ่นมีตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมต้นจนถึงบัณฑิตศึกษา และได้รายงานผลเป็นที่ น่าพอใจ เราต้องการแนะนำโปรแกรมการศึกษา การโต้ตอบของนักเรียน และอื่น ๆ รวมทั้งการตอบรับรายงาน ของผู้ใช้จากทั่วโลก
» About this Project


Information
Website Renewal (13.08.2017)


copyright 2010: DiatomProject all rights reserved.